Poďme
označovaťanotovať dezinformácie
dezinformácie

navod
Ako anotovať
1/3

Výber online obsahu

krok1-1a

Článok musí mať unikátnu adresu

Hypothes.is je možné použiť na anotáciu ľubovoľného článku, s ktorým sa stretnete na webe. Článok však musí mať unikátnu webovú adresu (články na spravodajských weboch túto podmienku spravidla spĺňajú).

Príspevky na Facebooku je potrebné označovať až po ich otvorení (kliknutím na čas pridania príspevku).

flag

Anotujte slovenské články

Naším cieľom je bojovať s dezinformáciami na slovenskej časti webu.

Názov článku
Zdroj
Počet anotácií

Anotujte najvirálnejšie články

Ponúkame zoznam nahlásených a najpopulárnejších článkov za posledný týždeň. Tieto články môžu byť potenciálnymi zdrojmi dezinformácií, a preto je dôležité označiť práve tie. Je možné, že pri nich uvidíte anotácie od ďalších anotátorov - môžete sa vyjadriť aj k týmto anotáciam, poprípade vytvoriť ďalšie.

Pokračovať
2/3

Anotácia obsahu

S pomocou rozšírenia do prehliadača môžete anotovať či už konkrétne slová, vety, odstavce, alebo článok ako celok. Pri anotovaní uprednostnite označovanie konkrétnych častí článku.

krok2-1a

Príslušný text stačí jednoducho označiť myšou [1]. Po vyznačení textu sa automaticky ponúknu dve možnosti: “Annotate” a “Highlight”. Zvoľte možnosť “Annotate” [2].

Pokračovať
3/3

Vytvorenie anotácie

Vytvorte anotáciu zadaním voliteľného komentára a pridaním tagov. V rámci našej skupiny používame niekoľko preddefinovaných tagov. Tieto tagy boli vybrané v spolupráci s odborníkmi na dezinformácie a opisujú ich najdôležitejšie vlastnosti. Samozrejme, môžete doplniť aj ďalšie vlastné tagy.

krok3-1a

Pred vytvorením anotácie treba skontrolovať, že ju vytvárate v rámci našej skupiny [1].

Počas vytvárania anotácie je potrebné zadať aj komentár [2], v ktorom uveďte krátke vysvetlenie anotácie a akákoľvek doplňujúca informácia k anotácií. Pri použití tagu "iny-argumentacny-faul" môžete uviezť aj názov tohto argumentacneho faulu.

Dôležitou a potrebnou súčasťou anotácie je pridanie tagov [3]. Jednotlivé tagy môžu byť aj viacslovné. Nezabudnite individuálne tagy oddeľovať čiarkou, aby sa tak aj uložili. Po prvom použití tagu sa tento bude pri nasledujúcich anotáciách odporúčať.

Anotácia sa ukladá stlačením na tlačidlo [4] hneď pod anotáciou.

Pokračovať

Výborne, poďme na ďalší článok

Po pridaní všetkých anotácií k danému článku pokračujte na
ďalší. Budeme radi, keď anotujete čo najviac obsahu.

Začnite anotovať